واليــــــــــــــــــبال

گوناگون از واليبال و واليبال

قوانین ومقررات والیبال

قوانین ومقررات والیبال 1- منطقه آزادیا Free zone – مستطیلی است به عرض 15 تا19متروطول 24 تا34متر 2- زمین بازی یا Playing court – مستطیلی به عرض 9وطول 18مترکه توسط خطی (موازی خط عرضی ) به دومربع 9متردر9متر تقسیم میشود. 3- منطقه حمله (منطقه جلو یا یک سوم )یا Front zone - باخطی موازی خط مرکزی ودرفاصله 3متر ازخط مرکزی مشخص میشود.(مستطیلی به ابعاد 9در3متر) 4- منطقه عقب یا Back zone - ازخط یک سوم تاخط عرضی انتهای زمین است (مستطیلی به ابعاد 6در9متر) 5- منطقه سرویس یا Service zone – بادوخط 15 سانتیمتری که باخط انتهایی زمین بازی 20سانتیمتر فاصله دارند ودرامتداد خط طولی رسم میشوند مشخص میگردد.(بازیکن سرویس زننده میتوانددراین منطقه تاجای که منطقه آزاد وجود داردبرای اجرای سرویس به عقب برود) 6- خط چین هایی که درامتداد خط یک سوم رسم میشوند از5خط کوتاه که هرکدام 15سانتیمتر طول دارند وباهم 20سانتیمتر فاصله دارند رسم می شوند تامحدوده خط حمله رادرخارج اززمین مشخص نمایند (طول مجموع این خط چینها 175 سانتیمتر میشود) 7- منطقه تعویض بازیکنان ک حدفاصل خط مرکزی زمین تاخط چین های امتدادیافته یک سوم می باشد( درسمت داورپایین ونیمکت تیم ) 8- منطقه گرم کردن یا Warm –up zon – دومربع به ابعاد 3در3متر است که خارج ازمنطقه آزاد مشخص میشود تابازیکنی که قصد تعویض دارد قبل ازورودبه زمین دراین منطقه خود راآماده نماید. 9- پهنای تمام خطوط زمین بازی والیبال 5 سانتیمتر است .(به غیر ازخط چین ها وخطوط مشخص کننده منطقه سرویس بقیه خطوط جزو زمین بازی محسوب شده وبرخورد توپ باآنها به منزله برخورد توپ باداخل زمین می باشد) 10 - محل نیمکت بازیکنان تیم یا Team bench 11- محل میز منشی مسابقه که دقیقا روبروی سرداور وپشت داور پایین خارج ارمنطقه آزاد قراردارد. 12- ارتفاع سقف سالن ازسطح زمین بایستی حداقل 7متر باشد (بازیهای جهانی 5/12 متر). 13- سطح زمین اصلی بازی معمولا ازجنس مصنوعات پلاستیکی بارنگ روشن (سبز- آبی روشن) می باشد که ازمحدوده فضای آزاد جدامیشود قوانین و مقررات والیبال تعداد كل بازیكنان هر تیم: 12 نفر. تعداد بازیكنان داخل زمین: 6 نفر. تعداد كل داوران: 10 نفر (یك داور بالا، یك داور پائین و یك داور ذخیره- 4 داور خط و یك داور خط ذخیره- یك نویسنده و یك كمك نویسنده.) اندازه زمین: طول 18 متر و عرض 9 متر. نِت (تور): برخورد توپ به لبه تور اشكال ندارد و خطا نیست. مقدار باد توپ: معمولاً با فشار انگشتان شصت بر روی توپ مشخص می شود. وزن و رنگ توپ: وزن توپ 260 گرم است و تا 10 گرم كمتر یا بیشتر اشكال ندارد و رنگ آن مخلوطی از زرد و آبی و سفید می باشد. (استاندارد فدراسیون جهانی) شروع بازی: شروع بازی به وسیله سكه توسط داور قرعه كشی می شود تا یك تیم زمین و تیم دیگر توپ را انتخاب كند. زمان بازی: 5 گیم بصورت رالی، 4 ست با نتیجه 25 امتیاز و ست آخر با نتیجه 15 امتیاز می باشد. (البته در مسابقات مدارس 3 گیم می باشد.) تعداد استراحت: در امتیاز 8 و 16، اولین تیمی كه به این امتیاز رسید یك استراحت فنی به مدت یك دقیقه به هر دو تیم داده می شود. هر تیم به غیر از استراحت فنی دارای 2 استراحت 20 ثانیه ای می باشد. روش تعویض بازیكنان: داور ابتدای خط یك سوم رو به تور می ایستد و همانجا بازیكن ورودی، تابلوی شماره تعویض را به بازیكن خود می دهد. (در قسمت یك سوم زمین) تعداد تعویض: هر تیم 6 تعویض می تواند داشته باشد. مثلاً اگر بازیكن شماره 5 به جای بازیكن شماره 8 وارد زمین شد، در تعویض بعدی حتماً 8 باید به جای 5 وارد زمین شود (یك رفت و یك برگشت). شماره بازیكنان: از 1 الی 15 (البته در مسابقات جوانان شماره بالاتر اشكال ندارد). طریقه زدن توپ (سرویس): سرویس از پشت خط عرضی و با سوت داور زده می شود و باید توپ از دست جدا شود. پهنای خطوط: پهنای خطوط زمین والیبال 5 سانتی متر می باشد. اخطار: برای اخطار داور كارت زرد به بازیكن نشان می دهد و یك امتیاز هم به تیم مقابل تعلق می گیرد و اگر سرویس هم داشته باشند به تیم مقابل واگذار می شود. اخراج و جریمه آن: داور كارت قرمز نشان می دهد و بازیكن یك ست اخراج می شود. و تیمی كه اخراجی داشته، یك امتیاز از دست می دهد و بازیكن اخراج شده باید روی صندلی پشت نیمكت ذخیره ها بنشیند. ارتفاع تور تا زمین: برای بزرگسالان در بخش مردان 43/2 متر و در بخش زنان 24/2 متر می باشد. بازی مساوی: نتیجه تساوی برای مسابقه والیبال وجود ندارد و اگر امتیاز هر دو تیم در یك ست 24 یا 14 شود، بازی ادامه خواهد داشت تا اینكه یك تیم با اختلاف 2 امتیاز برنده شود. لیبرو: لیبرو بازیكنی است كه رنگ پیراهنش با بقیه هم تیمی هایش متفاوت است و فقط می تواند توپ را جمع كند و پاس بدهد اما حق سرویس و آبشار را ندارد و تعویضش در ورقه نوشته نمی شود و وقتی در منطقه 5 قرار داشت، موقع چرخش بیرون می رود و با بازیكنان مناطق 1-6-5 می تواند تعویض شود. ابعاد تور: تور والیبال 5/9 متر طول و یك متر عرض دارد و ابعاد سوراخ تور 1x1 سانتی متر می باشد و همچنین طرفین تور 25 سانتی متر خارج از خط می باشد. - تعویض لیبرو همیشه بعد از یك رالی انجام می شود. - در ست پنجم برای انتخاب زمین با سرویس، داور قرعه كشی می كند. در امتیاز 8، جای تیم ها در زمین عوض شده و استراحت فنی هم وجود ندارد و فقط هر تیم می تواند درخواست یك وقت استراحت نماید. - چرخش بازیكن در مناطق زمین در جهت حركت عقربه های ساعت انجام می شود. - اگر یك تیم امتیازی از تیم مقابل كه سرویس می زند بگیرد، چرخش انجام می شود. چرخش بازیكنان به این صورت است كه بازیكن منطقه 1 به منطقه 6، منطقه 6 به منطقه 5، منطقه 5 به منطقه 4، منطقه 4 به منطقه 3، منطقه 3 به منطقه 2 و منطقه 2 به منطقه 1 می رود. - آنتن موجود در طرفین بالای تور، محدوده زمین را مشخص می كند و اگر توپ با برخورد به آنتن، به زمین حریف برسد، قبول نیست. ارتفاع آنتن هم 180 سانتی متر می باشد. - توپ سرویس، دفاع روی تور ندارد. - تماس بدن با تور، عبور تمام پا از خط و حمل توپ با دست خطا می باشد. - اگر تیمی در ست اول سرویس بزند، در ست دوم تیم مقابل زننده نخستین سرویس خواهد بود. - اگر در بالای تور دو یار مقابل، همزمان به توپ ضربه بزنند، سرویس تكرار می شود و اگر روی نوار قل خورد و به آنتن برخورد نمود، سرویس دوباره تكرار می شود ولی اگر در داخل زمین هر تیمی افتاد، امتیاز به نفع تیم مقابل می باشد. - سرویس باید از قسمت پشت خط عرضی زده شود. - در هنگام بازی، با هر قسمت از بدن می توان به توپ ضربه زد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی حاتمی  |