واليــــــــــــــــــبال

گوناگون از واليبال و واليبال

قوانين جديد واليبال

قوانين جديد واليبال
بازيكن ليبرو(LIBERO)
هر تيم اختيار دارد يك بازيكن ليبرو در ليست 12بازيكن خود براي تمام مسابقه ها معرفي كند.قوانين مربوط به بازيكن ليبرو بشرح زير است:
a) او محدود به بازي كردن در منطقه عقب زمين است و اجازه ندارد كه حمله اي روي توپي كه ارتفاع آن از تور بالاتر است انجام دهد.
b) ليبرو نمي تواند سرويس بزند،دفاع كند يا سعي به دفاع كردن كند.
c) رنگ پيراهن ليبرو بايد با ديگر بازيكنان تيم متفاوت باشد.
d) تعويض بازيكن ليبرو جزو تعويض هاي معمولي به حساب نمي آيد و دفعات تعويض ليبرو نا محدود مي باشد.بك ليبرو نمي تواند در تعويض هاي معمول شركت كند و موقعي مي تواند به زمين وارد يا از زمين خارج شود كه بازي متوقف بوده و قبل از سوت زدن سرويس باشد.
e) لازم است يك بار بازي بين جايگزيني دور بازيكني كه يكي از آنها ليبرو ميباشد انجام شده باشد در صورتصدمه ديدن ليبرو با موافقت قبلي داور مسابقه يكي از بازيكنان كه نامش در ليست بازيكنان ميباشد را ميتوان جانشين ليبرو كرد.
f) ليبرو كه جانشين ليبرو قبلي شده بايد تمام قوانين مربوط به ليبرو را در طول بازي رعايت كند.درصورتي كه ليبرو مصدوم بهبود پيدا كرد ، ليبرو جانشين ميتواند به بازي عادي خود در مسابقات بعدي ادامه دهد.
g) در صورت مصدوميت بيشتر بازيكن ديگري اجازه نخواهد داشت بعنوان ليبرو عمل كند و فقط ليبرو اصلي ميتواند جانشين شود و همان شرايط قبلي را بايد رعايت كند.
رنك توپ :
توپ رسمي بازي واليبال ميكا سا ام . وي . ال 200 ( MIKASA MVL 200) ميباشد وبه رنگ آبي،
زرد و سفيد مي باشد طرح و رنگ توپ براي بازيها ي رسمي فدراسيون بين المللي واليبال FIVB) )
ثبت شده است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علی حاتمی  |